تبلیغات
سرزمین ما - بررسی تفاوتهای ریختی دو زیرگونه دم جنبانک ابلق در ایران
سرزمین ما

مقاله زیر با هدف بررسی تفاوت های ریختی دو زیرگونه از دم جنبانک ابلق در شمال شرق و جنوب ایران انجام گرفت. در واقع این کار تکمیل شده پایان نامه کارشناسی من هستش که یک سری اندازه گیری ها و آنالیزهای ریخت سنجی به آن اضافه گردیده است. دم جنبانک ابلق از گونه های بسیار مورد بحث در ایران می باشد با توجه به اینکه این گونه با سه زیر گونه در ایران شناخته می شود، محدوده جدایی این زیرگونه ها و پلوماژ انها ناشناخته است که این به دلیل وجود هیبرید هایی میان زیرگونه های بیان شده می باشد. لذا در این مقاله سعی شده است تا حدودی این جدایی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

این مقاله از لینک زیر نیز در مجله زیست شناسی تجربی قابل دریافت می باشد:
 بررسی تفاوت­های ریختی دو زیرگونه دم­جنبانک ابلق در ایران

 (Motacilla alba personata و Motacilla alba persica)


دم جنبانك ابلق ((Motacilla alba دارای سه زیرگونه با نام­هایM.a.persica ، M.a.personata و dukhunensis M. a در ایران است و گمانه زنی­هایی درباره وقوع دورگه­زایی در بین زیرگونه­های مذكور وجود دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تفاوت­های ریختی بین دو زیر گونهM.a.persica  و M.a.personata در ایران است. برای این منظور تعداد 17 نمونه در سال 1389 از محدوده حضور دو زیرگونه جمع­آوری و مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تفاوت­های ریختی بین دو زیرگونه هفت صفت اولیه اندازه گیری و بر اساس آن­ها شش صفت ثانویه نیز ساخته شد و با استفاده از آزمون تی و تجزیه به مولفه­های اصلی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد كه پنج  متغیر از بین متغیر­های مورد بررسی دارای تفاوت معنی­داری بین دو زیر گونه است و پراكنش افراد دو زیر­گونه حول محورهای اول و دوم PCA كاملا از یكدیگر جدا می­باشد. همچنین، دو زیرگونه از نظر رنگ آمیزی ناحیه سر، جلو سر و گلو نیز مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد  دو زیرگونه الگوی ثابت و متفاوتی از رنگ آمیزی را نشان می­دهند و هیچ نشانه­ای از وجود افراد حد واسط یافت نشد. با توجه به جدایی مورفومتریك دو زیرگونه، احتمال جدایی نمونه­های دورگه از نمونه­های والد در ناحیه تماس آنها بر اساس صفات مورفومتریك وجود دارد.

واژه­های کلیدی: دم­جنبانک ابلق،  دورگه، ریخت سنجی، ایراننوشته شده در جمعه 22 اسفند 1393 ساعت 01:28 ب.ظ توسط صیاد شیخی ییلانلو نظرات |


كد قالب جدید قالب های پیچك