تبلیغات
سرزمین ما - mystaceus
سرزمین ما

با همان شتاب و سرعتی که کار بر روی اکولوژی پستاندارن و پرندگان در حال انجام است اکولوژی خزندگان به کنجی خموش نشسته و چون جکویی آرام و بی سر و صدادر کنار ماست و از ما جداست!!چشمانی را می طلبد تا از این زیبایی ها را ببیند بیاندیشد بیافریند!!
ذهن بیمار بشر به جای درک زیبایی های خزندگان تا هزار فرسنگ به بیراهه رفته است!!
آگامای سر وزغی با نام علمی phrynocephalous mistaceus در شنزارها زندگی می کند و از رفتارهای جالب این گونه این است که برای پناه از پنهان شدن در زیر ماسه ها استفاده می کند. هنگامی که ما در منطقه حفاظت شده پروند در 70کیلومتری سبزوار اینگونه را در شنزارها با پوشش درختچه ای گز و ...دیدیم به سرعت به زیر در ختچه ای فرار کرد و خود را در زیر شن ها پنهان کرد!این عمل را به سرعت و مهارت خاصی انجام داد.در صورت تحریک با باز کردن پرده پوستی اطراف دهان که برنگ قرمز است حالت دفاعی بخود میگیرد که جالب است و علاوه بر آن دم سیاهرنگ خود را نیز گرد می کند.


نوشته شده در جمعه 12 خرداد 1391 ساعت 09:10 ب.ظ توسط صیاد شیخی ییلانلو نظرات |


كد قالب جدید قالب های پیچك